Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Pronájem náhradního zdroje elektrické energie vč. technické obsluhy pro zajištění protipovodňové ochrany města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Oprava sociálních zařízení v 5-ti bytových jednotkách
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.08.2019 26.08.2019 09:00
Havarijní opravy podlah v tělocvičnách ZŠ SNP, ZŠ Vojnovičova, ZŠ E. Krásnohorské, ZŠ Stříbrnická
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 28.08.2019 10:00
Výměna dveří ve foyer a přilehlých prostorách Činoherního studia
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.08.2019 19.08.2019 10:30
Oprava vrchní střechy objektu „D“ – Domov pro seniory
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 21.08.2019 09:00
Rekonstrukce kotelny II. etapa – Domov Velké Březno
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2019 23.08.2019 10:00
Opravy a úpravy v prostorách foyer Činoherního studia
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2019 19.08.2019 09:30
Svoz a odstraňování komunálního odpadu pro potřeby Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvková organizce
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.08.2019 23.08.2019 10:00
"Dodávka smykového nakladače pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, p. o."
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.08.2019 27.08.2019 08:30
Obnova páteřní a přístupové infrastruktury
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Příjem nabídek 26.07.2019 28.08.2019 09:30
Demolice objektu k bydlení č. p. 145/17, v ulici Na Větruši, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.07.2019 12.08.2019 09:30
Nájem vánočního osvětlení včetně instalace a deinstalace
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.07.2019 19.08.2019 09:00
Havarijní opravy střech ZŠ Vojnovičova, ZŠ Mírová, MŠ Zvoneček
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.07.2019 16.08.2019 09:30
Nákup nákladního motorového vozidla pro Městskou policii Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.07.2019 05.08.2019 09:30
Sanace svahu v ulici Pod Svahem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2019 12.08.2019 09:00
všechny zakázky