Veřejná zakázka: Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1213
Systémové číslo: P20V00000125
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/281874/2020/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2020
Nabídku podat do: 11.11.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je vybudování kanalizačního potrubí pro odvod odpadních vod z provozu Plaveckého areálu Klíše do vodoteče. Zbytkové vody z technologie bazénů a dešťové vody ze zpevněných ploch a střech budou akumulovány ve venkovní části Plaveckého areálu Klíše v již vybudovaných jímkách a pomocí čerpadel budou odváděny do výtlakového kanalizačního potrubí se zaústěním do uzavřeného koryta Klíšského potoka v Masarykově ulici. Trasa kanalizačního potrubí bude vedena ul. Na Spálence, Štefánikova, Beethovenova a Masarykova.
Následně v rámci akce bude zrekonstruována ul. Na Spálence, která je v havarijním stavu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústí nad Labem

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy