Veřejná zakázka: Rozšíření veřejného osvětlení ul. Škroupova - ÚL - Předlice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 736
Systémové číslo VZ: P18V00000063
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/162062/2018/WallN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.04.2018
Nabídku podat do: 25.04.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rozšíření veřejného osvětlení ul. Škroupova - ÚL - Předlice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rozšíření veřejného osvětlení v ulici Škroupova o celkové délce 219 m. Stavbou veřejného osvětlení budou dotčeny pozemky p. č. 471, 473, 480/2, 507, 563, 728 v k. ú. Předlice. Navržené veřejné osvětlení bude napájeno ze stávajícího stožáru č. UM06080, který je umístěn na pozemku p. č. 728 v k. ú. Předlice. Stávající stožárová svorkovnice bude v tomto bodě (stožár č. UM06080) demontována
a nahrazena novou odbočnou svorkovnicí. Stožáry budou propojeny zemním kabelovým rozvodem s uložením dle projektové dokumentace. Projektová dokumentace uvažovala se stavbou 7 ks stožárů veřejného osvětlení, ale dle územního rozhodnutí bude nové veřejné osvětlení realizováno pouze z 6 ks stožárů o výšce 6 m se svítidly
s výbojkou 70 W s krytím optické části IP66 a elektrické části IP54. Svítidla musí splňovat světelný výpočet ve všech parametrech dle projektové dokumentace.

Veřejná zakázka bude realizována dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu této Výzvy - Příloha č. 6 – Projektová dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky