Veřejná zakázka: Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 782
Systémové číslo VZ: P18V00000109
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/193089/2018/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.06.2018
Nabídku podat do: 27.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Havarijní oprava opěrné zdi Jeseninova 254/37
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1. Jedná se o opravu opěrné zdi v havarijním stavu v ulici Jeseninova u objektu Jeseninova 254/37. Opěrná zeď brání svahu před sesutím na soukromé pozemky. Podél zdi vede chodník pro pěší a místní komunikace. Havarijní stav zdi vyžaduje bezodkladnou opravu.
2. Zeď je ze smíšeného zdiva kamenná s cihelnými dozdívkami, vše omítnuté, výška zdi je 2,6 m. Oprava zdi je staticky nutná, došlo k jejímu částečnému vyvalení.
3. Součástí zakázky je i oprava rozrušeného krytu chodníku a vozovky místní komunikace Jeseninova podél opravované opěrné zdi.
4. Oprava bude realizována dle projektové dokumentace zpracované společností VALBEK spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Petr Hladík, ČKAIT 0010490 a za splnění podmínek nařízení nutných zabezpečovacích prací vydaného Magistrátem města Ústí nad Labem, odborem dopravy a majetku jako speciálním stavebním úřadem pro stavby komunikací, č.j. MMUL/ODM/SÚ/182532/2018/BaueJ ze dne 15.5.2018 (příloha č. 5 - Projektová dokumentace).
5. Při provádění prací budou dodrženy podmínky vyjádření jednotlivých účastníků řízení obsažené v dokladové části.
6. Po skončení stavby bude zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení stavby a zaměření skutečného provedení stavby.
7. Po skončení stavby bude vyhotoven závěrečný protokol o předání a převzetí stavby, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby, zaměření skutečného provedení stavby, kopie zápisů ze stavebního deníku, dokumentace prokazující kvalitu použitých materiálů (Prohlášení o shodě, Certifikáty a další doklady o posouzení shody výrobků) a zápisy a protokoly o zkouškách a měřeních.
8. Do nabídkové ceny musí být zahrnuto dopravné, skládkovné a další související platby (náklady na dopravní značení – zpracování, schválení a realizace dopravně inženýrských opatření, skládkovné, zkoušky apod.).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky