Veřejná zakázka: Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 785
Systémové číslo VZ: P18V00000112
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/20233/2018/WallN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.06.2018
Nabídku podat do: 09.07.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je především zajištění odborných překladatelských a tlumočnických služeb, konkrétně provádění překladů a tlumočení
z a do anglického a německého jazyka.

Jednotlivá zadání překladů a tlumočení bude probíhat průběžně dle potřeby zadavatele. Veškeré překlady do německého a anglického jazyka budou dodány zadavateli po kontrole rodilým mluvčím. Tlumočení bude poskytováno dle požadavků zadavatele formou konsekutivní nebo simultánní. V případě simultánního tlumočení bude veškerá technika zajištěna dodavatelem.

Dodavatel bude pro objednatele zajišťovat a vykonávat na základě dílčích objednávek následující:

• zajišťování překladů z anglického jazyka do českého
• zajišťování překladů z českého jazyka do anglického
• poskytování korektur anglických textů rodilým mluvčím
• zajišťování tlumočení z anglického jazyka do českého
• zajišťování tlumočení z českého jazyka do anglického

• zajišťování překladů z německého jazyka do českého
• zajišťování překladů z českého jazyka do německého
• poskytování korektur německých textů rodilým mluvčím
• zajišťování tlumočení z německého jazyka do českého
• zajišťování tlumočení z českého jazyka do německého

Veškeré překlady musí být podrobeny korektuře rodilým mluvčím.

Dodavatel musí zajistit technické zařízení pro simultánní tlumočení, přičemž by se jednalo především o následující tlumočnickou techniku:
• tlumočnické kabinky,
• staničky se sluchátky,
• mikrofony atd.

Zadavatel předpokládá, že dodavatel kompletně zajistí odpovídající tlumočnickou technikou akci o cca 30 účastnících, přičemž nemá žádné zvláštní požadavky např. na typ mikrofonů, sluchátek apod.
Zajišťovat zvukový záznam z jednání a jeho písemný překlad a přepis; zadavatel v současné době nezná program budoucích akcí, pořízení písemného přepisu zvukového záznamu z jednání však požaduje pouze v českém jazyce, tzn., že překlady se týkají pouze projevů řečníků v cizím jazyce, projevy řečníků v českém jazyce dodavatel jen přepíše.
Dokumenty určené k překladu budou předávány dodavateli průběžně v rámci doby plnění, přičemž zadavatel požaduje, aby doba překladu od předání dokumentů dodavateli nepřesáhla 20 kalendářních dní při počtu 100 normostran překladu.
Jednotlivé objednávky budou s vybraným dodavatelem postupně uzavírány, přičemž poslední objednávka bude uzavřena nejpozději do 30. 09. 2020 nebo do okamžiku dosažení celkového plnění v rozsahu předpokládané hodnoty veřejné zakázky.


Zadavatel v průběhu celého zadávacího řízení musí dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, respektive zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace.

Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“), který se uchází o veřejnou zakázku, závazná.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky