Veřejná zakázka: Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních - II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 834
Systémové číslo VZ: P18V00000161
Evidenční číslo zadavatele: 12/2018
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.08.2018
Nabídku podat do: 11.09.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních - II
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je rekonstrukce stropu pod saunovým provozem v Městských lázních v Ústí nad Labem. A to v termínu 3.6.2019 - 31.8.2019.

Na rekonstrukci stropu je vypracována projektová dokumentace s názvem „Rekonstrukce stropu pod saunovým provozem Městské lázně“ z března 2018, zpracovatel V A R I A s.r.o. - inženýrská činnost a provádění staveb, Rooseveltova 1804/2, Ústí nad Labem.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
Rekonstrukce stropní konstrukce v 1.NP pod prostorem saunového provozu dle zpracované projektové dokumentace a výkazu výměr, zejména tyto činnosti:

Práce v 1.NP
a) Očištění betonu a výztuže na betonové konstrukci, očištění volných povrchů ocelových profilů od rzi a demontáž svodných a připojovacího litinového potrubí v prádelně;
b) Nanesení antikorozních nátěrů na výztuž konstrukce pod ochlazovacími bazénky, nanesení spojovacího můstku na beton a doplnění tvarů trámů a desek reprofilačními betony;
c) Nanesení antikorozních nátěrů na ocelové profily, osazení nových profilů, které budou podepřeny novými ocelovými sloupky u zdi, které budou uloženy na patní plechy na stávající podlaze;
d) Výměna stávajícího svodného a připojovacího litinového potrubí za plastová o stejném průměru.

Práce v 2.NP
a) Vybourání keramické dlažby, demontáž dřevěné vestavby sauny, ubourání spádových betonů na nosnou vrstvu podlahy, demontáž stávajících vpustí;
b) Nová vrstva spádované betonové mazaniny, penetrace spádové vrstvy, nový podklad pod keramický obklad – dvousložková stěrková hydroizolace včetně rohových a koutových bandážních pásek;
c) Provedení nové protiskluzové keramické dlažby – protiskluz B s úhlem skluzu > 18° - oblast použití veřejné sprchy, ochozy bazénů, brouzdaliště, schody… do mokra;
d) Provedení nových keramických obkladů a dlažeb včetně bazénků;
e) Osazení nových vpustí;
f) Osazení nových nerez schodišť do ochlazovacích bazénků;
g) Montáž nové výdřevy suché sauny;
h) Montáž zástěn sprch;
i) Úpravy lavic, včetně keramického obložení v mokré sauně – pára;
j) Nový filtrační a cirkulační systém s chlazením a automatickým dávkováním chemie do ochlazovacího bazénku;
k) Nová výmalba.

Bližší specifikace jednotlivých prací je uvedena v příloze č. 4. Výkaz výměr a v příloze č. 5. Projektová dokumentace a bude upřesněna při prohlídce místa plnění.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 990 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
 • IČO: 71238301
 • Poštovní adresa:
  Panská 1700/23
  40001 Ústí nad Labem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
Panská 1700/23
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky