Veřejná zakázka: Kryt CO Všebořice, oprava sociálního zařízení - sprchy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 893
Systémové číslo VZ: P18V00000220
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/263052/2018/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2018
Nabídku podat do: 14.11.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Kryt CO Všebořice, oprava sociálního zařízení - sprchy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je oprava sociálního zařízení - sprchy krytu CO Všebořice.
Předmětem plnění veřejné zakázky je především provedení rekonstrukce sprch v šatnách mužů a žen v objektu CO u základní školy v ul. Pod Vodojemem ve Všebořicích v Ústí nad Labem.
Provedení rekonstrukce spočívá v úpravě podlahy a stěn (výměna obkladů), zhotovení nového rozvodu vody, odvodnění
Podrobnější rozsah prací je dán soupisem prací (výkazem výměr).
Podmínky dodatečných stavebních prací či služeb jsou stanoveny v návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 3 této Výzvy k podání nabídky.
Zadavatel v průběhu celého zadávacího řízení musí dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek, respektive zásady transparentnosti a přiměřenosti, zásadu rovného zacházení a zásadu zákazu diskriminace.
Zadávací dokumentace je pro účastníka zadávacího řízení (dále také „účastník“ nebo „dodavatel“), který se uchází o veřejnou zakázku, závazná

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky