Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavební úpravy školní družiny na FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, p.o.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2013 24.05.2013 00:00
Pevné telekomunikační služby pro město Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 24.04.2013 24.06.2013 00:00
Zpracovatel Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 23.04.2013 02.05.2013 00:00
Obnova radiové sítě Městské policie Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 22.04.2013 09.05.2013 00:00
Zhotovení propagačních tiskovin 2013 pro odd. cestovního ruchu MmÚ
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 01.03.2013 18.03.2013 00:00
Dodání nových elektrických polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací a montáže do domovů pro seniory
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 18.01.2013 06.02.2013 00:00
"Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem" - zajištění inženýrské činnosti
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2013 24.01.2013 00:00
Rekonstrukce skateparku Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 03.01.2013 28.01.2013 00:00
Cyklistická trasa Městské sady - Skorotice - zpracování PDVZ117120052
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2012 28.12.2012 00:00
Havarijní oprava opěrné zdi v ul. Králova výšina
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 28.12.2012 00:00
Vodorovné dopravní značení na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2012 28.12.2012 00:00
Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 20.11.2012 15.01.2013 00:00
Výměna oken v Jeslích města Ústí nad Labem, Mezní 2853/2 Ústí nad Labem p.o. - v objektu Mlýnská 477, Neštěmice
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2012 10.12.2012 00:00
Zajištění komunálních služeb (čištění a zimní údržba komunikací pro pěší) ve Statutárním městě Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 01.10.2012 21.11.2012 00:00
„Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem“
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno 31.08.2012 17.01.2013 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016