Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/221468/2022/HylFZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Hotel Větruše – oprava podlah tanečního sálu + svatebního a promočního salónku
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění je oprava podlahy tanečního sálu, který se nachází ve 2. nadzemním podlaží na zámečku Větruše v Ústí nad Labem. Podlaha je v havarijním stavu a je nutná její výměna.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: + 420 475 271 510
e-mail: filip.hyl@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 27.07.2022 09:00
Datum zahájení: 29.06.2022 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: