Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ŠABLONY II ZŠ RABASOVA – DODÁVKA ICT VYBAVENÍ
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.06.2019 11:33:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci - ZŠ Rabasova - ICT vybavení.pdf (207.73 KB)