Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávku silové elektřiny z VN a NN Statutárního města Ústí nad Labem včetně jeho příspěvkových organizací
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Zadáno
Oprava střechy, fasády a stavební úpravy objektu č.p. 3297 v ul. Vaníčkova, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Oprava zpevněných ploch před ZŠ Neštěmická
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Osázení a údržba mobilní zeleně, letničkových záhonů a údržba okružní křižovatky pod Větruší
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Osázení okružní křižovatky pod Větruší
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Rámcová smlouva na poskytování právních služeb
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy komunikací v městské části Severní Terasa, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy parkoviště Větrná, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Velkoplošná obnova obrusné vrstvy vozovky v ul. Londýnská, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Zadáno
Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 28.02.2020 09:00
DODÁVKA ORTOFOTOMAPY
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 10.02.2020 09:00
Mezní ulice-rekonstrukce komunikace - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 31.01.2020 09:00
Výroba a dodávka nábytku do kanceláří Magistrátu města Ústí nad Labem – II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 03.02.2020 09:00
Jednotný vizuální styl Činoherního studa města Ústí nad Labem, p.o.
Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 21.02.2020 12:00
Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 05.02.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20  ››