Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka vybraných papírenských výrobků
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 02.12.2020 14.12.2020 09:00
Nákup motorového vozidla pro městskou policii II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.12.2020 09.12.2020 10:00
Bazénový zvedák pro imobilní návštěvníky Plaveckého areálu Klíše
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 16.12.2020 10:00
Dendrologický a biologický průzkum uličního stromořadí ul. Resslova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 14.12.2020 10:00
Revitalizace stromořadí v ulici Resslova - projekt výsadby za použití strukturních substrátů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 16.12.2020 09:00
Poskytnutí prostoru v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2021 až 2022
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.11.2020 10.12.2020 09:00
Založení a údržba trvalkového záhonu v ul. Štefánikova v Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.11.2020 10.12.2020 09:00
Dodání 6 ks nových parkovacích automatů
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.11.2020 07.12.2020 09:00
Přeprava dětí MŠ U plavecké haly, Ústí nad Labem, p. o., do náhradních prostor
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2020 02.12.2020 09:00
ZŠ Mírová a ZŠ Pod Vodojemem - úspora energií (metoda EPC a OPŽP) - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2020 04.12.2020 09:00
Biologický průzkum na lokalitu – vrchní část ul. Truhlářova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2020 03.12.2020 10:00
Dendrologický posudek na 41 exemplářů lip (Tilia) – vrchní část ul. Truhlářova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.11.2020 03.12.2020 10:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 V., Část 5
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 09.11.2020 23.11.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 V., Část 1, 5
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 09.11.2020
Rekonstrukce komunikace Na Spálence (včetně odvodnění PHK)“ – zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 19.10.2020 11.11.2020 10:00
všechny zakázky