Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.23 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 28.02.2020 09:00
DODÁVKA ORTOFOTOMAPY
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2020 10.02.2020 09:00
Mezní ulice-rekonstrukce komunikace - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 31.01.2020 09:00
Výroba a dodávka nábytku do kanceláří Magistrátu města Ústí nad Labem – II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2020 03.02.2020 09:00
Jednotný vizuální styl Činoherního studa města Ústí nad Labem, p.o.
Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.01.2020 21.02.2020 12:00
Výstupní – rekonstrukce uličního prostoru - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2020 05.02.2020 09:00
Za Válcovnou – velkoplošná oprava chodníku – 1. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 30.01.2020 10:00
Londýnská-oprava konstrukce chodníku - 1.etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 14.01.2020 30.01.2020 09:00
Dodávka zemního plynu
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2020 03.02.2020 10:00
Vybudování parkovacích míst v ul. Hilbertova - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.01.2020 27.01.2020 09:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.01.2020 15.01.2020 10:00
Jarní a podzimní část deratizace kanalizační sítě a aktivních potkaních nor na katastrálním území Statutárního města Ústí nad Labem na období let 2020 a 2021 – II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.12.2019 13.01.2020 09:00
Nákup nového elektromobilu
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.12.2019 10.01.2020 08:00
„Rekonstrukce budovy MmÚ - okna“ – PD+IČ
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.12.2019 16.01.2020 09:00
Rooseveltova – velkoplošná oprava komunikace
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 09.12.2019 08.01.2020 10:00
všechny zakázky