Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce střechy archivu
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2023 16.02.2023 10:00
Oprava opěrné zdi p.p.č. 434 k.ú. Mojžíř
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.02.2023 15.02.2023 09:00
Ústí nad Labem – Lidické náměstí – Oprava plochy před Magistrátem města Ústí n.L.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 31.01.2023 20.02.2023 10:00
Poskytnutí prostoru v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2023 až 2024 III.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.01.2023 02.02.2023 11:00
Dodávka pásového minibagru
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.01.2023 13.02.2023 09:00
Zajištění havarijního stavu suterénu Městských lázní
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.01.2023 08.02.2023 10:00
Velikonoce – produkce velikonočních trhů a doprovodného programu v letech 2023 - 2026
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 07.02.2023 09:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 06.02.2023 13:00
Výměna stávajících protipožárních dveří do pokojů klientů
Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.01.2023 03.02.2023 09:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.01.2023 06.02.2023 13:00
Domovy pro seniory Ústí nad Labem – instalace EPS – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.01.2023 01.02.2023 10:00
Arboristické ošetření stromů v Městských sadech
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.01.2023 03.02.2023 10:00
Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 17.01.2023 02.02.2023 10:00
Údržba zeleně na okružní křižovatce Střekov
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 17.01.2023 02.02.2023 10:00
Údržba květinových výsadeb v centru města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 17.01.2023 02.02.2023 10:00
všechny zakázky