Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava interiéru Městských lázní Ústí nad Labem
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2020 07.10.2020 09:00
Oprava zámkové dlažby I. etapa – objekt C a D
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2020 06.10.2020 09:00
Poláčkova – pojížděný chodník – velkoplošná oprava
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.09.2020 25.09.2020 09:00
Areál zdraví Větruše – projektové práce – I. etapa (objekt zázemí) – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.09.2020 07.10.2020 09:00
Nákup 2 ks nových elektromobilů
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2020 16.09.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 III., Část 7
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2020 14.09.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 III., Část 6
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2020 14.09.2020 09:00
Dodávka pomůcek pro oblast robotika – programování TK 6 III., Část 1, 5, 6, 7
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 01.09.2020
Příprava a organizace veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických služeb řešených metodou EPC s využitím podpory z programu Operačního programu životního prostředí
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 28.08.2020 14.09.2020 10:00
Nájem vánočního osvětlení včetně montáže a demontáže
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.08.2020 02.09.2020 09:00
Revitalizace objektu Corso – PD ICT
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 23.07.2020 17.08.2020 10:00
Novoveská – rekonstrukce komunikace - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2020 14.08.2020 09:00
Modernizace učeben fyziky a chemie – IT, AV a výukové vybavení učeben
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2018 20.06.2018 12:00
Modernizace učeben fyziky a chemie – vybavení učeben nábytkem
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Zadávání 08.06.2018 20.06.2018 11:00
Modernizace učeben fyziky a chemie
Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková organizace
podlimitní Zadávání 01.06.2018 20.06.2018 10:00
všechny zakázky