Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem" - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 04.04.2019 10:00
Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 10.04.2019 10:00
"Výměna oken v MŠ Centrum, Ústí nad Labem, Velká Hradební 12/43, p. o., Výměna oken v MŠ Kytička, Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 313/3B, p. o., Výměna oken v MŠ Stříbrníky, Ústí nad Labem, Stříbrnická 3032/6, p. o."
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.03.2019 27.03.2019 13:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Poskytnutí inzertní plochy v periodickém tisku pro prezentaci města Ústí nad Labem v období 2019 až 2020.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 26.02.2019 18.03.2019 10:00
VISO Ústí nad Labem - zhotovení technicko-ekonomické studie a dalších podkladů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2019 11.03.2019 10:00
Městské služby ÚL – pořízení boxů pro zemřelé
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.02.2019 06.03.2019 10:00
Velkoplošná oprava komunikace Neštěmická
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 14.01.2019 11.02.2019 10:00
Velkoplošná oprava komunikace U Tonasa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 14.01.2019 31.01.2019 10:00
Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 14.01.2019 05.02.2019 10:00
Velkoplošná oprava komunikací v MO Ústí n. L. - Severní Terasa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 14.01.2019 06.02.2019 10:00
Oprava stavebních prvků bezbariérové zahrady
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2018 18.01.2019 10:00
Velkoplošná oprava chodníku Jizerská - IV. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 12.12.2018 30.01.2019 10:00
Vybavení učebny informatiky
ZŠ Školní náměstí 100/5, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 12.11.2018 08:00
všechny zakázky