Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Telekomunikační služby pro Statutární město Ústí nad Labem, jím zřízené příspěvkové organizace, městské obvody a městskou policii
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 26.11.2021 04.01.2022 10:00
Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 25.11.2021 13.12.2021 14:00
Dodávka zemního plynu II.
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.11.2021 06.12.2021 09:00
Poskytování služeb na zpracování platů
Domov Velké Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.11.2021 06.12.2021 09:00
Dodávka mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků pro potřeby Magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 30.11.2021 09:00
Výroba a dodávka nábytku do kanceláří Magistrátu města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 30.11.2021 09:00
Poskytování právních služeb v oblasti odpadového hospodářství
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.11.2021 30.11.2021 10:00
Výměna zámkové dlažby II. etapa
Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.11.2021 25.11.2021 09:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2021 29.11.2021 09:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2021 29.11.2021 09:00
Ústí nad Labem, Bukov – rekonstrukce ulic Školní, Návětrná, Vojnovičova
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 10.11.2021 06.12.2021 10:00
Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.11.2021 07.12.2021 10:00
Architektonická studie aleje E. Krásnohorské
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.11.2021 23.11.2021 10:00
Údržba záhonů v ul. Pařížská a v ul. Bratislavská
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.11.2021 23.11.2021 09:00
Sanace skalního svahu Větruše (severní svah) II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.11.2021 18.11.2021 10:00
všechny zakázky