Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Ústí nad Labem, ul. Hostovická – zřízení chodníku podél silnice č. III/25839
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 29.06.2021 10:00
Londýnská – oprava konstrukce chodníku – 2. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2021 24.06.2021 10:00
Revitalizace ulice Nová, Ústí nad Labem – Střekov 2. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2021 28.06.2021 09:00
Ústí nad Labem, ul. Buzulucká, Na Pláni – rekonstrukce uličního prostoru - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 31.05.2021 14.06.2021 09:00
Studie proveditelnosti – Optimalizace a zefektivnění míst kontejnerového stání
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 28.05.2021 21.06.2021 09:00
Využití objektu Hoření 13, Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.05.2021 09.06.2021 10:00
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice – inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2021 31.05.2021 09:00
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice – koordinátor BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.05.2021 31.05.2021 09:00
VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ A ICT UČEBNY – DODÁVKA ICT A VNITŘNÍ KONEKTIVITY
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
podlimitní Příjem nabídek 19.05.2021 15.06.2021 10:00
VYBUDOVÁNÍ MULTIMEDIÁLNÍ A ICT UČEBNY – DODÁVKA NÁBYTKU A NÁBYTKOVÉHO VYBAVENÍ
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
podlimitní Hodnocení 19.05.2021 10.06.2021 10:00
Odstranění stávající zdi a nová úhlová zeď v Ústí nad Labem, Severní Terasa – sídliště Dobětice
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 03.05.2021 19.05.2021 10:00
Služby dotačního managementu
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 02.03.2021 08.04.2021 10:00
Tisk a vazba knihy Minerály Českého středohoří
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
všechny zakázky