Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Mariánský most Ústí nad Labem – provedení zkoušek kompatibility
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 09.10.2023 09:00
Průkazy energetické náročnosti budov
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.09.2023 05.10.2023 09:00
Nákup nové elektrické multikáry – typ vozidla L7E
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2023 03.10.2023 09:00
Prodloužení chodníku Svádov - BOZP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 09:00
Prodloužení chodníku Svádov - Inženýrská činnost TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 09:00
Prodloužení chodníku Svádov
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 19.09.2023 09.10.2023 10:00
„Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Ústí nad Labem“ - TDS
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 06.10.2023 10:00
Rekonstrukce jižního křídla budovy MmÚ - PD
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 18.09.2023 05.10.2023 12:00
Veterinární péče pro Zoologickou zahradu Ústí nad Labem, příspěvkovou organizaci
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.09.2023 21.09.2023 09:00
„Kanalizace Svádov – II. etapa“ - TDS
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.09.2023 18.09.2023 10:00
Dodávka nového užitkového vozidla do 3,5 t
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.09.2023 18.09.2023 09:00
Nákup LED perimetru
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.08.2023 06.09.2023 14:00
Vzduchotechnika – exotárium
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2023 18.09.2023 09:00
Zhotovení projektové dokumentace pro projekt Rozvoj neveřejné síťové infrastruktury v Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 17.08.2023 30.08.2023 11:00
Využití geotermální energie pro Ústí nad Labem – pasportizační a průzkumné práce
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.08.2023 23.08.2023 09:00
všechny zakázky