Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Neveřejná síť MKDS ÚnL
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 13.10.2022 10:00
Analytická nadstavba kamerového systému
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 07.11.2022 10:00
Zajištění překladů a tlumočení z a do anglického a německého jazyka
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2022 23.09.2022 09:00
Ústí nad Labem – Kamery Střekov - 2022
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2022 19.09.2022 14:00
Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 06.09.2022 13.10.2022 10:00
Divadlo - oprava elektroinstalace v truhlárně
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.09.2022 14.09.2022 09:00
Rekonstrukce služebny Městské policie Na Nivách – vybudování operačního střediska MP
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 05.07.2022 01.09.2022 12:00
Servis, revize a údržba CCTV v rámci MKDS
Metropolnet, a.s.
nadlimitní Vyhodnoceno 24.02.2022 04.04.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky Analytické nástavbové funkce pro kamerový systém
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 18.02.2022 14.03.2022 23:59
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS
Statutární město Ústí nad Labem
nadlimitní Hodnocení 17.02.2022 14.03.2022 23:59
Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na upgrade IS NAV
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 02.02.2022 18.02.2022 10:00
SW pro správu dat nemovitostí města Ústí nad Labem
Metropolnet, a.s.
podlimitní Vyhodnoceno 06.09.2021 22.09.2021 10:00
Připojení krematoria k MOS 2
Metropolnet, a.s.
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2021 20.07.2021 10:00
Tisk a vazba knihy Minerály Českého středohoří
Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.08.2017 11.08.2017 14:00
všechny zakázky