Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služeb právního, finančního, ekonomického a technického poradenství na výběr investora pro projekt PPP
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 29.05.2024 09:00
Přestavba objektu učeben ZŠ Školní náměstí – PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 09:00
MŠ Střekov – Pořízení dřevěných zahradních sestav II.
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 09:00
UL, Klíše – rekonstrukce MOK „Hvězda“ - PD
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.05.2024 28.05.2024 09:00
Pořízení kuchyňského zařízení – ZŠ Rabasova
Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2024 22.05.2024 09:00
Knižní skener pro Archiv města Ústí nad Labem
Metropolnet, a.s.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 21.05.2024 10:00
Likvidace invazivních dřevin na území města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2024 27.05.2024 13:00
Nákup nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu Ústí nad Labem, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2024 29.05.2024 10:00
Propojení místních komunikací Brandtova - Poláčkova
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2024 23.05.2024 10:00
Venkovní výtah a související úpravy objektu v Městských lázních – 1. etapa
Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2024 16.05.2024 10:00
Fyzická ostraha areálu Zoologické zahrady Ústí nad Labem, p. o.
Zoologická zahrada Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.05.2024 16.05.2024 09:00
Modernizace učeben II. etapa – PD
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 29.04.2024 27.05.2024 10:00
Monitoring jízdy na červenou v ul. Bílinská
Metropolnet, a.s.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.04.2024 07.05.2024 10:00
Část 2 – Monitory
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 04.04.2024 10.05.2024 10:00
Část 1 - Notebooky včetně příslušenství
Metropolnet, a.s.
podlimitní Hodnocení 04.04.2024 10.05.2024 10:00
všechny zakázky