Veřejné zakázky Statutárního města Ústí nad Labem

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Statutární město Ústí nad Labem.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře
Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, příspěvková organizace
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 20.05.2019 08:00
Dodávka venkovních odpadkových košů
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Část 1: Odpadkové koše plastové
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Část 2: Odpadkové koše opláštěné
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2019 26.04.2019 10:00
Prohlídky mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 16.04.2019 09:00
Oslavy 770 let královského města Ústí nad Labem
Statutární město Ústí nad Labem
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2019 15.04.2019 10:00
"Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem" - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 12.03.2019 12.04.2019 10:00
Rekonstrukce budovy MmÚ - přepážkové centrum - zhotovitel stavby
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 12.03.2019 10.04.2019 10:00
Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p. o.
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 26.02.2019 18.03.2019 10:00
Založení a údržba výsadeb v Ústí nad Labem (centrum města a ul. Štefánikova)
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Hodnocení 14.01.2019 05.02.2019 10:00
Oprava stavebních prvků bezbariérové zahrady
Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.12.2018 18.01.2019 10:00
Vybavení učebny informatiky
ZŠ Školní náměstí 100/5, p. o.
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2018 12.11.2018 08:00
"Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše" - zhotovitel
Statutární město Ústí nad Labem
podlimitní Vyhodnoceno 24.09.2018 30.10.2018 10:00
"Činoherní studio města Ústí nad Labem příspěvková organizace Varšavská 767/7, Nákup motorového vozidla pro přesun osob a kulis k inscenacím"
Činoherní studio města Ústí nad Labem, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.09.2018 18.09.2018 14:30
Dodání a montáž elektricky polohovatelných lůžek a matrací
Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.07.2018 30.07.2018 10:00
všechny zakázky