Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Oprava vrchní střechy objektu „D“ – Domov pro seniory
Odesílatel Kateřina Lysáková
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.08.2019 13:52:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (270.59 KB)