Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ústí nad Labem, oprava předpolí lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe – inženýrská činnost TDS
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2021 10:18:50
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/156304/2021/DeuD
Předmět Vysvětlení

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci - předpolí žel. lávky-TDS.pdf (199.93 KB)