Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis vzduchotechniky v Plaveckém areálu Klíše
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace [IČO: 71238301]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.10.2021 08:47:34
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna termínu prohlídky místa plnění


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci - servis vzduchotechniky.pdf (198.34 KB)