Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Servis vzduchotechniky v Plaveckém areálu Klíše
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Městské služby Ústí nad Labem, příspěvková organizace [IČO: 71238301]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2021 10:21:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 3


Přílohy
- Vysvětlení č. 3 k zadávací dokumentaci - servis vzduchotechniky.pdf (199.98 KB)