Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce dopravních kamerových systémů Masarykova-Sadová
Odesílatel Vladimír Matějíček
Organizace odesílatele Metropolnet, a.s. [IČO: 25439022]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.01.2022 09:20:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Jménem zadavatele Vám zasílám Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

S pozdravem

Ing. Alena Holá - administrátor VZ


Přílohy
- ZD_MNET-KS-VZD_01_EP.pdf (199.79 KB)