Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Demolice objektů v ul. Sklářská, Ústí nad Labem“ – výběr zhotovitele
Odesílatel Kateřina Lysáková
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.07.2022 09:01:31
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/232399/2022/LysK
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (342.33 KB)