Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.09.2022 09:56:19
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/309298/2022/HylF
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna ZD č. 1


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (466.67 KB)