Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2022 07:59:56
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/385410/2022/HylF
ID ve SpSl MMULZ220004150
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (378.54 KB)