Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2022 15:06:12
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/391345/2022/HylF
ID ve SpSl MMULZ220004158
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (450.20 KB)