Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Severočeské divadlo – rekonstrukce rozvodu topení – I. etapa“ – zhotovitel stavby
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2023 09:15:46
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/9541/2023/HylF
ID ve SpSl MMULZ230004187
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (371.35 KB)