Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracovatel (projektant) Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu
Odesílatel Kateřina Lysáková
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2023 16:40:46
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (130.54 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby