Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup a obměny nábytku v Domově pro seniory Orlická – polohovací lůžka a křesla, stolky
Odesílatel Kateřina Lysáková
Organizace odesílatele Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace [IČO: 44555270]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2023 07:42:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (153.68 KB)