Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup a obměny nábytku v Domově pro seniory Orlická – polohovací lůžka a křesla, stolky
Odesílatel Kateřina Lysáková
Organizace odesílatele Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi, příspěvková organizace [IČO: 44555270]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2023 13:56:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (125.94 KB)