Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prodloužení chodníku Svádov - Inženýrská činnost TDS
Odesílatel Kateřina Marešová
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.09.2023 10:28:05
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (442.61 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby