Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Prodloužení chodníku Svádov - Inženýrská činnost TDS
Odesílatel Kateřina Marešová
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2023 12:41:14
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 3.pdf (372.18 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby