Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Technická, technologická a organizační podpora investora v před realizační fázi projektu Hoření 3083/13 II.
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2023 07:53:19
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna ZD č. 1


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 1.pdf (535.68 KB)


Spisová služba zaregistrovat do spisové služby neregistrovat do spisové služby