Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova městského mobiliáře
Odesílatel Filip Hýl
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.04.2024 14:51:27
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Doplnění ZD č. 1


Přílohy
- Doplnění zadávací dokumentace č. 1.pdf (524.05 KB)