Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Velkoplošná oprava komunikace Kojetická - I. etapa
Odesílatel Naďa Wallerová
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.12.2018 10:04:23
Předmět Vysvětlení vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vysvětlení vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4- kojeticka.pdf (168.93 KB)