Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/245774/2023/LysK
ID ve SpSl MMULF230001001Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Modernizace odborných učeben I. etapa - Část 4: Konektivita
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem 4. části je dodávka, montáž a zprovoznění Access pointů (AP), řešení kybernetické bezpečnosti, strukturované kabeláže na zásuvky, drobné přípomocné stavební práce či drážkování a další. Součástí plnění jsou dále průběžné preventivní prohlídky a vzdálená servisní správa.
Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v projektové dokumentaci, v Technické specifikaci, a v návrhu smluv (smlouva o dílo a smlouva o poskytování IT služeb).
Zakázka je spolufinancována prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z projektu „Infrastruktura ZŠ – modernizace učeben v Ústí na Labem – I. etapa“.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 318
e-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 18.08.2023 10:00
Datum zahájení: 30.06.2023 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: