Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění ozvučení, osvětlení a video projekce pro akce v Kulturním středisku města Ústí nad Labem, p. o. - rámcová smlouva II.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je především zajištění ozvučení, osvětlení a video projekce pro akce, konající se v objektech Kulturního střediska města Ústí nad Labem, p. o. dle požadované specifikace, uvedené v příloze č. 5 - Technická specifikace.

Dodavatel bude pro zadavatele zajišťovat a vykonávat na základě dílčích objednávek následující:
- ozvučení kulturních akcí, včetně personálního zajištění;
- osvětlení kulturních akcí, včetně personálního zajištění;
- zajištění video projekce, včetně personálního zajištění.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Ing. Kateřina Petrusová, referentka oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 319
e-mail: katerina.maresova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 21.08.2023 10:00
Datum zahájení: 07.08.2023 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: