Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/366175/2023/MarK
ID ve SpSl MMULF230001033Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Prodloužení chodníku Svádov
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace výstavby nového chodníku –
silnice II/261 ulice Vítězná, který naváže na stávající, vedoucí z centra místní části Svádov a který je ukončen u trafostanice.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Ing. Kateřina Petrusová, referentka oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 319
e-mail: katerina.maresova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 19.10.2023 10:00
Datum zahájení: 19.09.2023 13:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: