Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/441553/2023/HylF
ID ve SpSl MMULF230001065Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Technická, technologická a organizační podpora investora v před realizační fázi projektu Hoření 3083/13 II.
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je technická, technologická a organizační podpora investora v před realizační fázi projektu. Zadavatel provádí stavební a technologickou přípravu stavebních úprav (přestavby) a pořízení technologií do objektu Hoření 3083/13.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: + 420 47527 1510
e-mail: filip.hyl@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.12.2023 09:00
Datum zahájení: 14.11.2023 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: