Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/448888/2023/AntK
ID ve SpSl MMULF230001067Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce ulice U Městských domů
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace rekonstrukce komunikace U Městských domů, včetně dobudování jednostranného jednopruhového chodníku.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Antošová, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 318
e-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 13.12.2023 10:00
Datum zahájení: 15.11.2023 08:15
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: