Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/294342/2021/LysKZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Kácení 3 ex. topolů – cyklostezka Sebuzín
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je kácení 3 ex. topolů černého vlašského (Populus nigra „Italica“) rostoucích jako zbytek aleje u cyklostezky Sebuzín. Stromy rostou na p.p.č. 1289/2 a 1494, obojí k.ú. Sebuzín.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: + 420 475 271 318
e-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 09.11.2021 10:00
Datum zahájení: 22.10.2021 08:00