Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/302072/2022/LysK
ID ve SpSl MMULF220000893Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Rekonstrukce objektu Magistrátu města Ústí nad Labem - okna“ – výběr zhotovitele
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění jsou stavební úpravy spočívající ve snížení energetických nákladů na vytápění budovy a k zajištění staticky nevyhovujících konstrukcí a kotvení oken, které budou zajištěny výměnou okenních výplní včetně balkónových dveří a to v severním a jižním křídle objektu a střední části objektu se zasedacím sálem, který vystupuje z hmoty objektu směrem k Lidickému náměstí.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 318
e-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 19.10.2022 10:00
Datum zahájení: 06.09.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: