Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/309275/2022/HylFZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Mezní – rekonstrukce komunikace – 1. etapa
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je realizace 1. etapy rekonstrukce komunikace Mezní v Ústí nad Labem, městská část Severní Terasa. Jedná se o páteřní komunikaci sídlištního celku Severní Terasa s provozem trolejbusů a autobusů veřejné linkové dopravy. V rámci 1. etapy bude realizován stavební objekt SO 101.6 - Komunikace a zpevněné plochy – úsek 6 a SO 401.6 – Veřejné osvětlení – úsek 6 včetně souvisejících všeobecných a ostatních nákladů a odpovídající části SO 185 – DIO.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 318
e-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 13.10.2022 10:00
Datum zahájení: 06.09.2022 08:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: