Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/368124/2022/LysK
ID ve SpSl MMULF220000900Zobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Analytická nadstavba kamerového systému
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: V rámci intravilánu města Ústí nad Labem bylo vytipováno 23 míst pro umístění nových bezpečnostních kamer, které budou připojeny prostřednictvím 5G signálu. Instalováno bude min. 15 kusů nových kamerových bodů. Bude se jednat o plně digitální řešení kamerového systému. Signál 5G z jednotlivých kamer bude přenášen na operační středisko Městské policie Ústí nad Labem. Samotný přenos signálu 5G je řešen samostatnou zakázkou. V rámci dodávky kamer bude dodán a instalován i systém pro detekci a vyhodnocování událostí z kamerového systému – tzv. analytický SW, a to včetně potřebných serverů, úložišť a licencí. Součástí zprovoznění kamerových bodů je i výstavba a zajištění napájení jednotlivých kamerových bodů, které bude řešeno z trakčního vedení trolejové tratě, anebo výkopem pro pokládku silového kabelu. Předmětem plnění veřejné zakázky je dále i správa a údržba dodaného funkčního celku.
Místo plnění: Ústí nad Labem
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 11.11.2022 10:00
Datum zahájení: 26.09.2022 21:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):