Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/391337/2022/HylF
ID ve SpSl MMULF220000906Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: „Stavební úpravy objektu č.p. 183/9, ul. Matiční – krizové bydlení“ – zhotovitel stavby
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce dlouhodobě nevyužívaného objektu na stavebním pozemku p.č. 120, k. ú. Krásné Březno v části Krásné Březno při ulici Matiční, za účelem vytvoření nových krizových bytů a bytu pro správce objektu.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Bc. Filip Hýl, referent oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: + 420 475 271 510
e-mail: filip.hyl@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 30.11.2022 09:00
Datum zahájení: 09.11.2022 09:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: