Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/120586/2023/LysK
ID ve SpSl MMULF230000957Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracovatel (projektant) Územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování Územního plánu Ústí nad Labem v souladu se Zadáním územního plánu Ústí nad Labem s prvky regulačního plánu a poskytnutí dalších návazných činností s tím souvisejících.
Součástí zakázky je účast dodavatele jakožto zpracovatele na společném jednání a veřejném projednání, kde ve spolupráci se zadavatelem zajistí výklad územně plánovací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vybraný dodavatel (projektant) bude návrh v rozpracovanosti konzultovat s pořizovatelem a určeným zastupitelem a zúčastní se pracovních jednání, či jinak poskytovat součinnosti při plnění předmětu veřejné zakázky.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 318
e-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.05.2023 12:00
Datum zahájení: 11.04.2023 13:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: