Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce
Číslo jednací ve SpSl MMUL/PO/VZ/211959/2023/LysK
ID ve SpSl MMULF230000986Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstupní - rekonstrukce uličního prostoru
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je realizace rekonstrukce uličního prostoru komunikace Výstupní v Ústí nad Labem, která propojuje městské části Dobětice a Krásné Březno. Jedná se o dvoupruhovou obousměrnou komunikaci, od ul. Přemyslovců s přídatným pruhem pro pomalá vozidla ve stoupání s provozem autobusů veřejné linkové dopravy. Podél komunikace jsou vedeny po obou stranách chodníky, které jsou od komunikace odděleny zeleným pásem.
V rámci stavby bude realizován stavební objekt SO 101 Komunikace a zpevněné plochy, SO 185 Dopravně inženýrská opatření, SO 401 Veřejné osvětlení, SO 460 Přeložka kabelového vedení – TETA, SO 461 Přeložka kabelového vedení T-Mobile, SO 462 Přeložky kabelového vedení Metropolnet, SO 463 Přeložky kabelového vedení Tepelné hospodářství, SO 801 Vegetační úpravy.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)
Kontakt: Pracovníci poskytující informace
ve věcech organizačních: Mgr. Kateřina Lysáková, pověřená vedením oddělení veřejných zakázek právního odboru MmÚ
telefon: +420 475 271 318
e-mail: katerina.lysakova@mag-ul.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 04.07.2023 10:00
Datum zahájení: 17.05.2023 11:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: