Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 1450
Systémové číslo: P22V00000031
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/64416/2022/LysK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.02.2022
Nabídku podat do: 14.03.2022 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace ke stanovení zadávacích podmínek veřejné zakázky na dodávku 5G Ústí nad Labem pro MKDS
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Zadavatel se před zahájením veřejné zakázky rozhodl vést v souladu s ust. § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) níže specifikované předběžné tržní konzultace s odborníky či dodavateli s cílem připravit transparentní zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, pokud to nenarušuje hospodářskou soutěž.

Zadavatel zvažuje zadání veřejné zakázky formou otevřeného řízení o dodávce nebo řízení o inovačním partnerství, jejímž předmětem by měla být dodávka 5GMKDS. Účelem PTK je získat od potenciálních dodavatelů informace o možnostech daného segmentu trhu, zejména zda je požadované plnění dostupné na trhu, zda je možné je vyvinout, zda jsou dodavatelé ochotni požadované řešení vyvinout, a jaká by byla případně předpokládaná hodnota budoucí zakázky. Účelem PTK je zároveň informování dodavatelů předmětných služeb o záměrech a požadavcích zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky v souladu s § 33 zákona a jeho úmyslu zadat veřejnou zakázku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.usti-nad-labem.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy