Veřejná zakázka: Zpracování studií pro město Ústí nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 612
Systémové číslo: P17V00000136
Evidenční číslo zadavatele: MM/PO/VZ/65274/2017/MarK
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.11.2017
Nabídku podat do: 29.11.2017 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zpracování studií pro město Ústí nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Účelem této podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 53 odst. 1 a § 35 ZZVZ je uzavření šesti (6) smluv o dílo na zpracování studií pro město Ústí nad Labem vždy s jedním dodavatelem, který podal nabídku na plnění příslušné části veřejné zakázky, a který se na základě provedeného hodnocení dle hodnotících kritérií uvedených v článku 11 této zadávací dokumentace umístil na prvním (1.) nejlépe hodnoceném místě z hodnocených nabídek.
Tato podlimitní veřejná zakázka je rozdělena na šest (6) částí a každá část veřejné zakázky se bude hodnotit samostatně a bude samostatně zadána. Zadavatel účastníkům umožňuje, aby podali nabídku na jednu část veřejné zakázky, na několik částí nebo i na všech šest (6) částí veřejné zakázky. Na každou jednotlivou část veřejné zakázky účastník podá jednu samostatnou nabídku obsahující veškeré náležitosti a dokumenty požadované pro danou část veřejné zakázky.
Části veřejné zakázky:
Část A: Územní bariéry, nepropustnost struktur
Část B: Suburbanizace území
Část C: Modrá a zelená infrastruktura (zeleň a voda ve městě)
Část D: Ekonomické plochy ve městě, zaměstnavatelé
Část E: Základní komunikační systém a jeho fungování, problémové body – prověření současného uspořádání systému dopravy
Část F: Západní nádraží – komunikační propojení mezi Předlicemi a Střížovickým vrchem (ul. Masarykova) a nadjezd nad Západním nádražím a terminálem

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Velká Hradební 2336/8
40001 Ústí nad Labem

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky