Veřejná zakázka: "Využití objektu CORSO - studie"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 731
Systémové číslo: P18V00000058
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/157389/2018/WallN
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.03.2018
Nabídku podat do: 13.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "Využití objektu CORSO - studie"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie na využití objektu CORSO na adrese: Ústí nad Labem, Krásné Březno, čp. 801.


Popis objektu:
Jedná se o objekt bývalého kulturního domu z osmdesátých let minulého století. Nástupy do objektu jsou z 1.NP – z parkovišť, hlavní vstup z dvorany na úrovni 2. NP. Objekt je rozdělen na části „A“ a „B“, které na sebe navazují, ale technologicky se liší. Objekt je 3. podlažní, v části kina částečně 4. podlažní.

Objekt je nezateplený s původními dřevěnými okny

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Zpracovat návrh využití objektu včetně doplnění zázemí (WC, umývárny, úklidové místnosti apod.) a to v souladu s výkresy (objekty „A“ a „B“ – I. - IV. NP) – bodu 1.1 – 1.6 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace s umístěním zachovávaného stávajícího obsazení, doplnění požadovaného obsazení a nově navrženého obsazení.

Požadavky na předmět smlouvy:
 digitální zaměření a zpracování výkresu chybějící části (objekt „A“ – 1.NP) – bodu č. 2 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
 bude zachováno a revitalizováno včetně zázemí a vybavení – bodu č. 1.7 a 1.8 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
• kinosál
• divadelní sál
 zapracování požadavků Městské policie
• Operační středisko – bod č. 3 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
• Vnitřní střelnice - bod č. 3 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
• Územní základna 2. Okrsku MP - bod č. 4 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace
• Krizové středisko – bod č. 4 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
 zapracování požadavků společnosti Metropolnet a. s. ¬– bod č. 1.3 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
 prověření umístění Ředitelství společnosti Městské služby Ústí nad Labem p. o. dle požadavku - bod č. 5 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
 Návrh bude zpracován na maximální využití celého objektu jak požadovaných institucí, tak zároveň návrh jiného využití zbylých prostor, které by do prostoru Corsa bylo vhodné a to vše v souladu se všemi právními předpisy.

• Zhodnocení stavu stávajících inženýrských sítí a případné kapacity pro napojení celého objektu.
• Návrh nových (rekonstruovaných) rozvodů energií a inženýrských sítí v závislosti na budoucím využití objektů v koordinaci se studií IT rozvodů zpracovávanou společností Metropolnet a. s. – bod č. 6 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
• Zachování parkovacích míst v návaznosti na obsazenost objektu a zhodnocení možnosti parkování pro budoucí uživatele objektu.
• Zohlednění možnosti využití a stavu pochůzné plochy (dvorany) v návaznosti na již zhotovenou projektovou dokumentaci na její opravu (Městské služby p. o.) – bod č. 7 přílohy č. 4 Zadávací dokumentace.
• Studie bude rozdělena na textovou a grafickou část. Grafická část - bude provedena v měřítku M 1 : 1 00 ve formátu dwg. nad půdorysem stavby. Textová část ve formátu .docx. Celá studie bude poté vyhotovena ve formátu PDF na CD/DVD a 2x v listinné podobě. Součástí předání díla budou vektorová data použitá pro zpracování studie

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky