Veřejná zakázka: Modernizace parkovacího systému, systém navádění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 770
Systémové číslo: P18V00000097
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.05.2018
Nabídku podat do: 15.06.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace parkovacího systému, systém navádění
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
„Modernizace parkovacího systému s návazností na ZPI/PDZ značení a výstupem do mobilní aplikace v lokalitách „MARIÁNSKÉ GARÁŽE“ a „ZANÁDRAŽÍ“ a „PARKOVIŠTĚ ,,U JELÍNKA“, účelem realizace veřejné zakázky je řešení těchto cílů:
1.1 informovat motoristy o možnostech k odstavení automobilu v městských parkovacích domech/závorových parkovištích proměnným dopravním značením ZPI/PDZ a mobilní aplikací
1.2 pomocí ZPI/PDZ značení a mobilní aplikace přesně a efektivně navádět motoristy na volné parkovací kapacity na závorových parkovištích, tím přispívat ke snížení dopravní zátěže a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
1.3 zavedení možnosti dálkové správy závorových systémů z jednoho místa
1.4 motoristy pozitivně motivovat k parkování v parkovacích domech, zejména zlepšením komfortu odbavení
1.5 zavést mobilní aplikaci, která bude schopna ukazovat aktuální obsazenost parkovacích objektů

„Modernizace parkovacího systému s návazností na ZPI/PDZ značení, prostřednictvím serveru pro sběr dat objednatele, v lokalitách „MARIÁNSKÉ GARÁŽE“ a „ZANÁDRAŽÍ“ a „PARKOVIŠTĚ ,,U JELÍNKA“,

Popis jednotlivých částí a lokalit:

MARIÁNSKÉ GARÁŽE
Úplná obnova parkovací a odbavovací technologie vč. kamerového systému. Nový parkovací systém bude umět poskytovat on-line data o počtu parkovacích míst, číst a evidovat RZ parkujících, přijímat platební karty, umožní úplnou vzdálenou správu vč. nahlížení a ovládání kamer, poskytovat data a komunikovat se značením ZPI/PDZ, prostřednictvím serveru pro sběr dat objednatele.

ZANÁDRAŽÍ
Umístit do objektu parkovací technologie, které umožní řízení a vzdálenou správu Mariánských garáží, závorového parkoviště „U Jelínka“, poskytovat data a komunikovat se značením ZPI/PDZ, prostřednictvím serveru pro sběr dat objednatele. Uzpůsobit pracoviště obsluhy pro účely vzdálené správy dalších objektů a ploch.

PARKOVIŠTĚ ,,U JELÍNKA“
Vybudování závorového systému vč. konektivity s řídícím serverem parkovací technologie a doplnění otočnou kamerou není předmětem této veřejné zakázky. V rámci této veřejné zakázky (Modernizace parkovacího systému, systém navádění) se budou realizovat příslušné části na zobrazovacích tablech (viz. níže odstavec ZNAČENÍ ZPI/DPZ), včetně technologií pro příjem údajů o volných parkovacích místech z této lokality.

ZNAČENÍ ZPI/DPZ (proměnné dopravní značky/zařízení pro provozní informace)
Na vytipovaných 3 směrech (směr od Lovosic ul. Pražská, směr od Trmic ul. Žižkova, směr od Děčína ul.Podmokelská, Pekařská, Přístavní) nainstalovat proměnné značení, které bude navigovat na volné parkovací kapacity a informovat motoristy o počtu volných míst.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Metropolnet, a.s.
 • IČO: 25439022
 • Poštovní adresa:
  Mírové náměstí 3097/37
  40001 Ústí nad Labem

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Mírové náměstí 3097/37
40001 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky