Veřejná zakázka: Prohlídky mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 946
Systémové číslo: P19V00000031
Evidenční číslo zadavatele: MMUL/PO/VZ/38568/2019/DeuD
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2019
Nabídku podat do: 16.04.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Prohlídky mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je provádění prohlídek mostních objektů na místních komunikacích v majetku Statutárního města Ústí nad Labem.

Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky:
1. Běžné a hlavní mostní prohlídky budou prováděny v intervalech a rozsahu včetně záznamu dle ČSN 73 6121 - Prohlídky mostů pozemních komunikací
2. Hlavní prohlídky budou prováděny dle zpracovaného plánu hlavních prohlídek, který je přílohou těchto zadávacích podmínek. Záznamy o provedených hlavních prohlídkách dle ČSN 73 6121 budou za daný kalendářní rok předávány zadavateli vždy do 31.10. příslušného roku.
3. Součástí zakázky je rovněž provádění následujících souvisejících úkonů:
a. vedení evidence, včetně aktualizace a kontroly správnosti pasportizačních dat všech mostních objektů na místních komunikacích ve vlastnictví zadavatele v písemné i digitální podobě; zpracování v digitální podobě bude prováděno v aplikaci, která bude upřesněna zadavatelem při uzavření smlouvy;
b. provádění vyhodnocení běžných prohlídek mostů formou zpracované souhrnné zprávy včetně záznamů dle ČSN 73 6121 2x ročně, a to vždy v termínu do 31.5. a 31.10.; pro rok 2019 se první termín pro zpracování souhrnné zprávy prodlužuje do 30.6.2019;
c. zavádění a rušení mostních objektů v evidenci;
d. evidence zatížitelnosti mostních objektů;
e. technická příprava oprav mostů při záměru oprav či rekonstrukcí (zadání pro zpracování projektové dokumentace a připomínkování PD ve stadiu jejího zpracování);
f. sestavování plánů oprav mostních objektů
g. poskytování odborných vyjádření ke stavebním činnostem v blízkosti mostů a na mostních objektech samotných
h. spolupráce při zajišťování opravných prací na mostních objektech
4. Rozsah a charakter činnosti bude vykonáván v souladu s podmínkami ČSN 73 6220 a ČSN 73 6221.
5. U nově zařazovaných objektů v průběhu platnosti smlouvy bude nejprve zpracován mostní list a první hlavní prohlídka. Následně budou na tomto objektu zajišťovány běžné prohlídky a případně další hlavní prohlídka v termínech odpovídajících jeho stavebnímu stavu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Statutární město Ústí nad Labem
 • IČO: 00081531
 • Poštovní adresa:
  Velká Hradební 2336/8
  40001 Ústí nad Labem
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512989

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem
Podatelna - Právní odbor
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky