Veřejná zakázka: Nábytek pro odbornou učebnu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 958
Jedná se o část veřejné zakázky: ZŠ Ústí nad Labem, Mírová – zajištění konektivity školy dle Standardu IROP a vybudování jazykové laboratoře

Název a popis předmětu

  • Název: Nábytek pro odbornou učebnu

Stručný popis předmětu:
Předmětem dílčí části plnění je dodávka a montáž nábytku do odborných učeben dle navržené specifikace.
Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 4 (výkaz výměr) a č. 5 (projektová dokumentace) vztahujících se k příslušné dílčí plnění.
Autorem PD je Antonín Turek, DiS, CTS - AV MEDIA a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 (IČ 48108375).


Předpokládaná hodnota

  • 217 982 Kč bez DPH

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky