Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Ústí nad Labem – opravy opěrných zdí
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.02.2020 12:53:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci - opravy opěrných zdí - 4x.pdf (205.49 KB)
- SO 04.1 Žitná_Přeložka plynovodu_Detaily.pdf (1.23 MB)
- SO 04.1 Žitná_Přeložka plynovodu_Situace(2).pdf (550.19 KB)
- SO 04.1 Žitná_Přeložka plynovodu_TZ.pdf (263.90 KB)