Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení DODÁVKA ORTOFOTOMAPY
Odesílatel Dalibor Deutsch
Organizace odesílatele Statutární město Ústí nad Labem [IČO: 00081531]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2020 08:53:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení č. 1


Přílohy
- Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci - ortofotomapa.pdf (207.02 KB)